Bericht van de stichting Vrienden: Bijeenkomst SNS bank “duurzaam wonen”

Op 2 november was de SNS Bank uit Nuenen gast in het sponsorhome van de RKSV Nuenen met een presentatie over het duurzaam maken van woningen in het kader van de Duurzame Woning Route.

2 sprekers presenteerden hun ervaringen met het duurzaam maken van hun woning; de eerste over het compleet energieneutraal en (binnen)klimaat optimaal maken van een villa uit 1964 en geheel verbouwd en compleet aangepast naar de stand van nu.

De tweede presentator had als uitgangspunt het terugdringen van gas- en stroomverbruik door simpele en vooral relatief goedkope maatregelen, die voor iedereen makkelijk te realiseren zijn en toch een behoorlijke jaarlijkse energie- en dus kostenbesparing opleveren.

Daarna werden de mogelijkheden toegelicht hoe een en ander te financieren en welke subsidieregelingen hiervoor bestaan.
Een welbestede zaterdagochtend werd afgesloten met een, door onze stersponsor beschikbaar gestelde, duurzame lunch!

Bestuur Stichting Vrienden
RKSV Nuenen

RKSV Nuenen
Sportpark Oude Landen
Pastoorsmast 14
5673 TD Nuenen

Postadres:
RKSV Nuenen
Postbus 199
5670 AD Nuenen

Telefoon: 040-2833254
040-2833944
KNVB Nummer:
BB-JG-55E