Informatie voor sponsors

Toelichting Sponsoractiviteiten RKSV Nuenen

De Stichting Vrienden van de RKSV Nuenen is in 1994 opgericht om een betere structuur en vooral een bredere spreiding te krijgen van sponsorinkomsten en sponsormogelijkheden voor de voetbalvereniging RKSV Nuenen. Dit geldt voor alle elftallen van Sport en Spel tot en met het vaandelteam.

De doelstelling van de Stichting is tweeledig: het creëren van een breed financieel draagvlak ten behoeve van de voetbalvereniging RKSV Nuenen en voor onze begunstigers een platform te bieden waaruit  hun sociale betrokkenheid bij het verenigingsleven in Nuenen in het algemeen en de RKSV in het bijzonder blijkt. Met de sponsorinkomsten beoogt de Stichting structureel een substantiële bijdrage te leveren aan de vereniging  door faciliteiten aan te bieden die de vereniging in staat stellen haar doelstellingen te realiseren. Een goede en professionele jeugdopleiding moet het fundament bieden voor het prestatieve voetbal op het hoogst haalbare niveau maar ook het recreatieve voetbal krijgt alle aandacht. Het verenigingsbeleid is ook leidend voor de Stichting Vrienden en onze doelstellingen zijn hieraan dan ook onlosmakelijk gekoppeld.

Als tegenprestatie voor de financiële bijdrage van de sponsoren, spant de Stichting zich in om te zorgen voor meer naamsbekendheid, het bevorderen van contacten tussen ondernemers  ( Business-to-Business ) en voor periodieke netwerkbijeenkomsten voor de sponsoren.
Uw naamsbekendheid zal worden vergroot doordat u als sponsor van RKSV Nuenen zal worden vermeld op materiaal / kleding, op reclameborden en vermelding op de website van de vereniging. Onze sponsoren hebben bij de thuiswedstrijden van ons vaandelteam ruime netwerkmogelijkheden onder elkaar, vóór, tijdens en na de wedstrijd, in het professionele en sfeervolle sponsorhome.

Het is duidelijk dat de Stichting de steun van haar deelnemers nodig heeft om de RKSV te ondersteunen haar doelstellingen waar te maken. Nieuwe leden zijn daarom van harte welkom !

Voor meer informatie kunt u terecht bij het bestuur van de Stichting, dat bestaat uit Antonie Fransen (voorzitter), Dom Vredenbregt ( penningmeester) en Buby Pototsky (secretaris).

Daarnaast krijgt de Stichting structureel advies van de volgende personen: Marco D’Hondt, Toon van Hout, Dick Wijnhoven,   en Jan van de Brink.
Als u verdere informatie wilt ontvangen of vragen hebt, beantwoorden wij deze graag.

 

Met vriendelijke en sportieve groet,

 

Antonie Fransen
Voorzitter Stichting Vrienden van RKSV Nuenen,

e-mail: a.fransen@onsnet.nu

tel. 06 4202 8505
VB sponsorovereenkomst pakket A
VB sponsorovereenkomst pakket B

RKSV Nuenen
Sportpark Oude Landen
Pastoorsmast 14
5673 TD Nuenen

Postadres:
RKSV Nuenen
Postbus 199
5670 AD Nuenen

Telefoon: 040-2833254
040-2833944
KNVB Nummer:
BB-JG-55E