Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid behelst het georganiseerd aandacht besteden aan vrijwilligers die werk verrichten bij de RKSV Nuenen. Met behulp en onder leiding van de vrijwilligerscoördinator willen we een vrijetijdsbesteding aan leden / vrijwilligers aanbieden die ondersteunend is aan het veldvoetbal. Door een aantrekkelijke hobby aan te bieden op het gebied van recreatie vervullen we hiermee tevens een maatschappelijke taak.

Het huidige vrijwilligersbeleid is geüpdatet (2016) en is in overeenstemming met de beginselen, zoals die zijn opgenomen in het algemene beleidsplan 2015-2020. Ook dit beleidsplan is een dynamisch document waarbij een jaarlijkse review een noodzaak is, zeker gezien het verloop binnen de groep vrijwilligers.

vrijwilligersbeleid RKSV Nuenen 2015-2020

RKSV Nuenen
Sportpark Oude Landen
Pastoorsmast 14
5673 TD Nuenen

Postadres:
RKSV Nuenen
Postbus 199
5670 AD Nuenen

Telefoon: 040-2833254
040-2833944
KNVB Nummer:
BB-JG-55E