Vrijwilligerscoördinator

De vereniging kan niet zonder een groot aantal vrijwilligers. Gezien ‘t grote belang en de ‘waarde’ van de inbreng van de vrijwilligers is de vrijwilligerscoördinator (VC) in het leven geroepen. Deze zal het aandachtsgebied worden van de voorzitter.

Om een goed vrijwilligersbeleid te kunnen voeren, is het belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de organisatie bij RKSV Nuenen. Welke mensen wat doen, welke tijdsinvestering daarvoor noodzakelijk is en waar nu en in de toekomst knelpunten liggen of te verwachten zijn. We gaan uit van het organisatieschema van de bestuursstructuur van RKSV Nuenen. Voor alle functies is een korte taakomschrijving met te verwachten tijdsinvestering gemaakt, welke één maal per drie jaar geëvalueerd dient te worden door de VC. De mogelijkheid moet blijven bestaan om de tijdsbesteding ook tussentijds aan te passen aan de praktijk van alle dag.

De VC weet wat er leeft binnen de vereniging en is op het gebied van het vrijwilligersbeleid het gezicht en aanspreekpunt binnen de vereniging.

Vrijwilligerscoördinator bij de RKSV Nuenen is Valesca Waleson.

vrijwilligerscoördinator@rksvnuenen.nl

 

RKSV Nuenen
Sportpark Oude Landen
Pastoorsmast 14
5673 TD Nuenen

Postadres:
RKSV Nuenen
Postbus 199
5670 AD Nuenen

Telefoon: 040-2833254
040-2833944
KNVB Nummer:
BB-JG-55E