Nieuwe kledingleverancier RKSV Nuenen : 100% Football

Tot op heden werd onze kleding geleverd door PSV. PSV heeft echter kort geleden een zeer lucratieve deal met PUMA gesloten. Hierdoor kan PSV ons niet meer beleveren. Door PSV is het aanbod gedaan om de verplichtingen t.a.v. de kleding die met RKSV Nuenen was overeengekomen, door 100% Football te laten overnemen. Hierover hebben diverse gesprekken met de Stichting Vrienden plaatsgevonden die tot een positief resultaat hebben geleid.
Voor nadere informatie zie onderstaande link
20200302 Samenwerking 100% Football

Bestuur RKSV Nuenen
Jo Laeven

RKSV Nuenen
Sportpark Oude Landen
Pastoorsmast 14
5673 TD Nuenen

Postadres:
RKSV Nuenen
Postbus 199
5670 AD Nuenen

Telefoon: 040-2833254
040-2833944
KNVB Nummer:
BB-JG-55E