Supportersclub RKSV Nuenen

De Supportersclub is zelfstandige stichting binnen de voetbalvereniging van de RKSV Nuenen en bestaat al ruim 34 jaar. Het staat opgesteld om de onderlinge band tussen de supporters en de voetbalclub te verstevigen.
Dit doet de Supportersclub door diverse activiteiten te organiseren en/of te ondersteunen. Enkele voorbeelden hiervan zijn :

  • Het verstrekken van consumptiemunten aan de kampioenteams van de senioren (mannen en vrouwen) en het overhandigen van een aandenken aan de  kampioenteams van de jeugd tijdens de kampioenenhuldigingdag;
  • Het financieel bijdragen aan activiteiten van de jeugdafdelingen denk aan jeugdkampen en de sinterklaasmiddag;
  • Incidenteel ondersteuning busvervoer bij vervoer naar verre uitwedstrijden;
  • Mede organiseren van de nieuwjaarsreceptie;
  • Het organiseren van de traditionele kaartavonden (rikken) tijdens de wintermaanden.

Om o.a. de bovengenoemde activiteiten te kunnen voortzetten, is de supportersclub afhankelijk van vrijwillige financiële steun.

Word daarom lid,  elke bijdrage is van harte welkom, het lidmaatschap bedraagt minimaal € 10,00 per persoon.

Meld je aan als lid via onderstaand formulier en maak  je  bijdrage over naar NL 44 ABNA 086.40.84.692 t.n.v. Supporters club RKSV Nuenen o.v.v. Contributie 2020.  (het lidmaatschap loopt van januari – december).

Lidmaatschap Supportersclub RKSV Nuenen

Aanmeldformulier lidmaatschap supportersclub

 

RKSV Nuenen
Sportpark Oude Landen
Pastoorsmast 14
5673 TD Nuenen

Postadres:
RKSV Nuenen
Postbus 199
5670 AD Nuenen

Telefoon: 040-2833254
040-2833944
KNVB Nummer:
BB-JG-55E