• Met ingang van het volgende seizoen is John Heijster de nieuwe Hoofd Opleidingen van de RKSV Nuenen.

    Als speler is John begonnen bij Nuenen, om vervolgens op 17-jarige leeftijd naar Helmond Sport te gaan. Na Helmond Sport heeft hij gespeeld bij Geldrop, in België en weer bij Nuenen. Na zijn actieve carrière is hij jeugdtrainer geworden bij PSV. Na tien jaar PSV was hij zes jaar technisch coördinator bij Nuenen, vervolgens drie jaar als trainer actief bij Geldrop en de laatste 3 jaar Technisch Jeugdcoördinator bij SV Brandevoort.

    John zal zich bij de RKSV Nuenen vooral richten op de selectie-elftallen bij de jeugd alsmede N1, O23, V1 en V2 waarbij nadrukkelijk de verbinding wordt gelegd met de recreatieve elftallen zodat de hele verenging gebruik kan maken van de kennis en kunde van de Technische Commissie. John geeft leiding aan de TC en is verantwoordelijk voor het selectiebeleid, het doorontwikkelen van het reeds in gang gezette opleidingsplan, het bewaken van training- en speelwijze met als doel om nog meer Nuenense jongens en meisjes nog beter te leren voetballen.

    De komende maanden gaat John in samenwerking met Theo Hermens, Manager Voetbalzaken tevens voorzitter TC, de organisatiestructuur van de Technische Commissie vorm geven.

    Wij zijn blij met zijn komst en wensen John veel succes.

    Het Bestuur RKSV Nuenen