• Trainingen

  Met ingang van Maandag 3 Augustus a.s. is het sportpark geopend en kan er weer volgens het reguliere trainingsschema getraind worden. De coronamaatregelen blijven van kracht. Zie voor een update bij het item "Coronamaatrgelen" op de site. Lees deze goed voordat je gaat trainen. Houdt je aan de maatregelen zodat we met zijn allen gezond kunnen blijven sporten.

  Veld 2 en 4 

  De renovatie van de velden 2 en 4 door de firma Topgrass in opdracht van de gemeente en onder toezicht van KYBYS vrijwel voltooid. Er kan weer getraind en gespeeld worden op deze velden.

  Veld 3 en 5

  De dugouts zijn nog niet vastgezet en mogen daarom niet gebruikt worden. Indien dit onverhoopt toch gebeurt, is dit eigen risico. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden.

  Langs deze weg willen we de kleine groep vrijwilligers bedanken die er de afgelopen maanden en ook nu nog door hun tomeloze inzet voor gezorgd hebben dat de velden en hun omgeving en het gebouw er weer fantastisch bij liggen.

  Buiten de openingstijden van het sportpark is het niet toegstaan voor leden en niet leden zich onbevoegd op het sportpark te bevinden. Hierop zal geehandhaafd worden . De boete bedraagt  € 104.-

  We wensen jullie een prettig en sportief seizoen 2020-2021 toe.

  Wedstrijdburo en Beheer